fbpx

No 2. līdz 3. novembrim notiek forums “Vienotā rīcība HIV un saistīto infekciju profilaksei un kaitējuma mazināšanai”

Published by Inguna on

1857

Eiropas Komisijas projekta “Vienotā rīcība HIV un saistīto infekciju profilaksei un kaitējuma mazināšanai” (HA-REACT) ietvaros Rīgā no šī gada 2. līdz 3.novembrim norisinājās projekta 2.Partnerības forums. Partnerības forumā piedalījās projekta asociētie un sadarbības partneri, konsultatīvās padomes locekļi un citas uzaicinātās puses, kopumā sapulcējot vairāk kā 50 pārstāvjus no 18 Eiropas Savienības valstīm.

Partnerības foruma norises laikā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar projekta pirmajā norises gadā veiktajām aktivitātēm projekta prioritārajās (fokusa) un pārējās iesaistītajās valstīs, analizējot katru projekta darba pakotnes darbību. Kā arī tika apskatīti ar projekta īstenošanu saistītie administratīvie, finansiālie un organizatoriskie jautājumi. Partnerības forumu no Latvijas puses pārstāvēja dalībnieki no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un biedrības “DIA+LOGS”.

Atgādinām, ka projekta galvenie mērķi saistīti ar HIV un pavadošo infekciju (īpaši tuberkulozes un vīrushepatīta C) profilakses pasākumu uzlabošanu injicējamo narkotiku lietotāju vidū. Projektu finansē Eiropas Savienība (ES) un tajā piedalās 23 partneri no 18 Eiropas Savienības dalībvalstīm (Horvātija, Čehija Dānija, Somija, Igaunija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Polija, Portugāle, Slovēnija, Spānija.). Projektā iesaistīsies arī eksperti no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centra (EMCDDA) u.c.

Atbilstoši starptautiskās organizācijas (ECDC) rekomendācijām par projekta prioritārajām (fokusa) valstīm tika izvēlētas Latvija, Lietuva un Ungārija, kurās tiks realizēti projekta uzdevumi.

Projekta galvenie uzdevumi ir būtiski samazināt HIV un pavadošo infekciju (tuberkulozes, vīrushepatīta C) izplatību injicējamo narkotiku lietotāju vidū ES līdz 2020. gadam; pievērst uzmanību tām valstīm, kurās profilakses pasākumi ir nepietiekoši vai neefektīvi; veicināt plašu kaitējuma mazināšanas programmu kvalitāti ES dalībvalstīs, ar mērķi uzlabot HIV, tuberkulozes un vīrushepatītu profilaksi un ārstēšanu, testēšanas un aprūpes pieejamību injicējamo narkotiku lietotāju vidū; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumu kvalitāti; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumus un veselības aprūpi ieslodzījumu vietās; veicināt integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem.

Latvija ir iesaistījusies trijās projekta darba pakotnēs:

4.darba pakotnē “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība”; 5.darba pakotnē “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana”; 8.darba pakotnē “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums”.

Projekta galvenais koordinators ir Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts (National Institute for Health and Welfare).

*Raksti FitnesaZinas.lv ir paredzēti tikai informatīviem un izglītojošiem mērķiem, tie neaizstāj profesionālu medicīnisko padomu, diagnostiku vai ārstēšanu. Vienmēr konsultējieties ar ārstu, ja Jums rodas jautājumi par veselības stāvokli.
Dalies:
Booking.com

0 Comments

Atbildēt

Avatar placeholder